งานกำจัดมด 2
     
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   งานกำจัดมด
 
     
 
  » กราฟแสดงการลดลงของจำนวนมดเมื่อได้รับ Digital Killer
 
     
   
  ** ขึ้นอยู่กับปริมาณของสายมดด้วยว่ามากหรือน้อยเพียงใด ข้อมูลเฉลี่ยของ Monomorium pharaonis และ Tapinoma melanocephalum  
     
 
 
         เหยื่อกำจัดมด Digital Killer จะกำจัดมดให้ตายทั้งรัง โดยอาศัยหลักการที่มดงานนำเหยื่อไปให้สมาชิกในรังกิน ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้า ทำให้มดกินเหยื่อโดยไม่รู้ตัวและส่งผลให้มดตายทั้งรัง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน* และสายมดจะลดปริมาณลงเหลือ 50% ที่ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์*
    
* ขึ้นอยู่กับปริมาณของสายมดด้วยว่ามากหรือน้อยเพียงใด
 
 
     
 
  » ค่าความปลอดภัย     » ประสิทธิภาพ
     
Toxicology Acute Toxicity (mg / kg) Skin / Eye
 Irritation
 Oral LD50
(Rat)
Dermal LD50
(Rabbit)
Digital Killer® 396-689 > 2,000 Negative
 
     
       
     
 
     
     
 
 
 
  1 2  
 
     
Current Pageid = 24