เกี่ยวกับเรา   ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างคุณภาพงานในหลายๆ ด้านเช่น
 
 
การแก้ปัญหาแมลงทุกครั้ง ที่ทางบริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะมีการประเมินผลโดยครั้งแรกหากพบว่าสถานที่บ้านลูกค้ามีปัญหามาก่อนทำบริการ... หลังจากทำบริการ ( ครั้งแรก ) อีกประมาณ 15-30  วันจะทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าประเมินผลให้มั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ 100%
 
 
รณรงค์ และแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด
 
 
 
ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากบริษัทผู้นำเข้าสารเคมี  หรือผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงจากต่างประเทศ 2-3  บริษัท  เพื่อทำการวิจัยประสิทธิภาพก่อนมีการจดทะเบียนขออนุญาต อย. ต่อกระทรวงสาธารณะสุขเช่น สารเคมีกำจัด “ ตัวเรือด ”  และ “ เจลกำจัดมด ”  เป็นต้น
 
   
 
>> วิสัยทัศน์
 
     
 
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาบริการ “ สมคุณค่าความวางใจ ”
 
 
 
>> นิยามงานบริการ
 
     
 
นิยามงานบริการ : หมายถึง การกระทำที่อำนวยประโยชน์ที่ผู้ให้บริการกระทำให้กับผู้รับบริการ และประเมินผลการให้บริการว่า...มีคุณภาพตามที่ตกลงไว้หรือไม่
 
     
 
คุณลักษณะ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ประการด้วยกัน คือ
 
 
1. การบริการเนี่ยมันไม่มีตัวตน Intangible คือ เราไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้ เพราะการบริการมันเป็นการกระทำที่ส่งมอบให้ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
 
 
2. สามารถแกว่งไกวได้ Variable เนื่องจาก การบริการนั้นใช้คนเป็นองค์ประกอบในองค์กร และความแตกต่างของคนแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้มีมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการจัดการอบรมตลอดเวลา หรือ การจัดทำพิมพ์เขียวการบริการ Service Blue Print นั่นเอง
 
 
3. ไม่สามารถแยกออกจากกัน Inseparable เพราะ การให้บริการและการรับบริการนั้น จะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
 
 
4. ไม่สามารถกักเก็บเอาไว้ได้ Perishable หรือที่เรียกง่ายๆว่า มันเน่าเสียได้นั่นเอง เพราะการบริการเป็นแค่การกระทำที่ทำให้เกิดความพึงพอใจเท่านั้น ฉะนั้นความพึงพอใจไม่สามารถห่อกลับไปบ้านได้ เกิดขึ้น ณ. เวลาหนึ่ง และจบไป ณ.เวลานั้น เหมือน Past Simple
 
     
 
 

ทางบริษัทฯ กระหนักเสมอว่า “ ตำราเล่มเดียวกันไม่สามารถนำไปบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย ”... แต่จะนำเอาบริการที่ดีที่สุดมอบให้ลูกค้าได้มีโอกาสประเมิน
 
 
 
     
     
 
 
 
  1 2 3  
 
     
Current Pageid = 20