เกี่ยวกับเรา   ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างคุณภาพงานในหลายๆ ด้านเช่น
 
 
     ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับ “ สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย ” ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยจัดกิจกรรมอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างถูกวิธีคือ  มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค , กับตัวพนักงานเอง  และสิ่งแวดล้อมทุก ๆ 3 เดือน  อีกทั้งจัดสัมมนาผู้บริหารของทางบริษัทที่เป็นสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานกำจัดแมลงให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
 
 
         
     
 
     
 
     
 
         
 
   
         
 
     
 
         
     
         
 
     
 
         
     
 
     
 
     
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 
         

 
     
 
      ทางบริษัทฯ ได้คิดค้นรูปแบบเพิ่มเติมของระบบการติดตั้งท่อส่งน้ำยาเคมีกำจัดปลวกในพื้นที่ถมดิน เช่นพื้นที่ใต้พื้นห้องน้ำ , พื้นที่ซักล้าง ซึ่งเดิมไม่สามารถติดตั้งท่อได้เนื่องจากการเทพื้นคอนกรีตจะทำให้ท่ออุดตัน ทั้ง ๆที่บริเวณห้องน้ำเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงกับปัญหาปลวกมากที่สุด  อีกทั้งได้ออกแบบการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำยาเคมีกำจัดปลวกบนพื้นคอนกรีตของอาคารเก่าที่มีการซ่อมแซม ( ก่อนปูกระเบื้อง ) ซึ่งสามารถป้องกันการเจาะพื้นกรณีที่มีการทำบริการกำจัดปลวกในอนาคต
 
     
 
 
     
 
  1 2 3  
 
     
Current Pageid = 19