บริษัท โพรเกรสซีฟเทคนิคเชี่ยน กรุ๊ฟ จำกัด รับกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดยุง กำจัดหนู กำจัดตัวเลือด ไล่นก
     
 
ข้อควรรู้   ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก?
 
     
 
           การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยวิธีฉีดอัดลงดิน ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้าน   และนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อฉีดอัดลงไปใต้ดิน สารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้าง และสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  
         ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสซึ่งจะทำหน้าที่ “ สังเกตการณ์ ” ตรวจดูปลวกเมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้วก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป
  
          นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้วการวางเหยื่อสำหรับสถานีบนดิน ให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น และเหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้ง
  
          เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมากเมื่อปลวกได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทาง “ ฟีโรโมน ” ของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้นปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่น “ ฟีโรโมน ”  นี้มายังแหล่งอาหารใหม่
 
     
 
     
 
 
     
 
  » สารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน“เอ็กซ์เทอม"  เหยื่อกำจัดปลวก  มี 2 ชนิด คือ :
 
 
     
  1.สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator-IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก
 
2. สารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors-CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ และปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง
 
 
     
 
  » “ เอ็กซ์เทอม ” มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร ?   และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร ?
 
 
     
  » K  เอ็กซ์เทอม คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า
 
» K  เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดินขนาดกะทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 
» K  เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็ก ๆ  กระจายทั่วตลับเพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อสารออกฤทธิ์ใน
 
» K  เอ็กซ์เทอม คือ สารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
 
» K  เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด
 
 
     
 
  » ลักษณะอาการของปลวกที่ถูกกำจัดตายยกรัง
 
 
         
    » โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี
หรือจำนวนประชากรของปลวกงานลดลงในขณะที่จำนวนปลวกทหารสูงขึ้น
ตามอัตราส่วนลักษณะอาการเช่นนี้ บ่งบอกถึงรังเกือบหมดแล้ว 
» พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆ สถานี 
» ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะสูญเสียการควบคุมการเดินไม่สามารถเดินปกติได้  ภายในและรอบๆสถานี
» ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น
 
 
     
 
  » การเตรียม “เอ็กซ์เทอม” เหยื่อกำจัดปลวก
 
 
     
           แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มกล่องบรรจุเหยื่อออก ใช้หลอดเข็มฉีดยา (ไม่มีเข็ม) ดูดน้ำกลั่น 50 มิลลิเมตร แล้วฉีดลงในกล่องบรรจุเหยื่อเพื่อให้ความชื้นเข้าได้ทั่วถึง แล้วนำกล่องบรรจุเหยื่อใส่ลงในสถานี อาจจะใช้เหยื่อสองกล่องในหนึ่งสถานีในเวลาเดียวกันปิดฝาสถานีโดยใช้ผ้าเทปปิดที่ฝาและขอบของฝาสถานี รวมทั้งปิดผ้าเทปที่ฐานสถานี เพื่อไม่ให้รบกวนต่อปลวกที่มากินเหยื่อ  
     
 
       
 
 
     
 
  » ก่อน - หลัง การติดตั้ง "เอ็กซ์เทอม ”  เหยื่อกำจัดปลวก
 
 
     
ก่อนการติดตั้ง   หลังการติดตั้ง

 
     
 
 
 
     
  ทำการเติมเหยื่อก้อนที่ 2 ประมาณ  1-2 สัปดาห์
 
     
     
 
 
     
     
 
สนใจติดต่อ   บริษัท โพรเกรสซีฟ เทคนิคเซี่ยน กรุ๊ฟ จำกัด
     
  สำนักงานตั้งอยู่ที่ : 189/26 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
 

โทรศัพท์ : 0-2187-2992 (Auto) , แฟกซ์ : 0-2187-2993
E-Mail :
ptg_pest@hotmail.com
 
     
 
     
Current Pageid = 16